Hakkımızda


Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM), Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile disiplinler arası bir konu olan doğal afetlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel temele dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak ve yayım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 21 Kasım 2012 tarihinde kurulmuştur.

 

DOĞAM'da; özelde Artvin ilinde genelde ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, doğal afetlerin meydana gelmesinde etkili olan bütün fiziksel ve çevresel faktörlerin ve süreçlerin belirlenmesi, afet risklerinin en aza indirilmesi, tehlikelerin olumsuz etkilerinin önlenmesi veya sınırlandırılması için gerekli bilimsel faaliyetler yürütülmektedir.

 

DOĞAM tarafından yürütülen projelerden üretilen bilimsel yayınlar, afet yönetimi alanında literatürdeki boşlukların doldurulmasına ve üniversitemiz kaynaklı bilimsel yayın sayısının artmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, projelerden üretilecek bilgi ve belgeler, ilgili kurumlarla paylaşılarak, doğal afetler nedeniyle yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için gerekli altyapı ve mühendislik çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunulmaktadır. Diğer yandan, Üniversitemizin ilin ve bölgenin afet sorunlarına el atması ve bu sorunlara bilimsel temellere dayanan çözümler üretmesini sağlaması açısından oldukça önemli bir merkez olan DOĞAM, Üniversitemizin kentle bütünleşmesine ve başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere Valilik ve Belediyelerle işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmaktadır.