Danışma Kurulu


 

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU

Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İlknur BEKEM

Borçka Acarlar MYO İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Esin ACAR

Borçka Acarlar MYO Yapı Denetimi Programı Öğretim Elemanı

Özlem YAVUZ

Artvin Belediye Başkanlığı (Jeoloji Mühendisi)