Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Eğitimi Çalışma Grubu Üyeleri

Adı-Soyadı

Görev yaptığı birim

Dr. Öğr. Üyesi Enes BULUT

Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ÇELİK

Artvin MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇINAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Öğr. Gör. Kemal TORPUŞ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Öğr. Gör. Merve PINAR

Artvin MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

Öğr. Gör. Ümran Ayşen KÜÇÜK

Artvin MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

Öğr. Gör. Sezer YALÇIN

Artvin MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Öğr. Gör. Yasemin DENİZ ÖZTÜRK

Artvin MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı

Kemal ŞENLİOĞLU

Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Şube Müdürü)