Biyolojik Afetler

Biyolojik Afetler Çalışma Grubu Üyeleri

Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yalçın KANBAY Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Özgür ASLAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı