Biyolojik Afetler


Biyolojik Afetler Çalışma Grubu Üyeleri

Doç.Dr. Hazan ALKAN AKINCI Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KANBAY Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi. Elif IŞIK Sağlık Yüksekokulu Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Özgür ASLAN Sağlık Yüksekokulu Öğretim Elemanı