CBS ve UKVA

CBS ve UKVA Çalışma Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Halil AKINCI Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet YAVUZ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
Harita Müh. Ebru ÖZEN Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Harita Müh. Selim DEMİR DSİ 26. Bölge Müdürlüğü