CBS ve UKVA


CBS ve UKVA Çalışma Grubu Üyeleri

Doç. Dr. Halil AKINCI Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet YAVUZ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
Harita Müh. Haydar HİTALOĞLU Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Harita Müh. Selim DEMİR DSİ 26. Bölge Müdürlüğü