Paydaşlarımız

İç Paydaşlarımız

DOĞAM Yönetim Kurulu

DOĞAM Danışma Kurulu

DOĞAM Çalışma Grupları

 

Dış Paydaşlarımız

T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü

KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi

RTEÜ Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Jeoloji Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilciliği

Jeofizik Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilciliği

İnşaat Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilciliği