Kalite Politikamız

Merkez olarak Üniversitemizin Kalite Politikası ve Araştırma-Geliştirme Politikası ile uyumlu olacak şekilde işbirliğine açık, yenilikçi ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz.

Bu çerçevede Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Kalite Politikası;

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,
  • Bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerini gözeten,
  • Üniversite-kamu işbirliğini geliştiren,
  • Yenilikçi araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürüten,
  • ve bu faaliyetlerin çıktılarını toplumsal katkıya dönüştüren

bir sistemin kurulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.