Jeofiziksel Afetler

Jeofiziksel Afetler Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Halil AKINCI Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Jeofizik Müh. Kemal ŞENLİOĞLU Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Jeoloji Müh. Eroltan DURMUŞ Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Jeoloji Müh. Özlem YAVUZ Artvin Belediyesi